• banner

کیسه نمدی سوزن کوب شده مقاوم در برابر دمای بالا Flumex (FMS).