• banner

کیسه نمدی سوزن کوب شده پلی استر ضد آب و دفع کننده روغن